Právě přítomno

Přihlášení

19 registrovaných
12 Muž
6 Žena
0 dnes
0 včera
0 tento měsíc
 
Křest je úkon, který nemůže účinně vykonat každý, koho k tomu ustanovilo vedení pozemské církve. Musí to být člověk, který je ve spojení se Světlem. Jen takový je schopen zprostředkovávat Světlo. Této schopnosti se však nedosáhne pozemským studiem, ani církevním posvěcením nebo dosazením do úřadu. Nesouvisí vůbec s pozemskými zvyklostmi, ale je pouze darem samotného Nejvyššího.
 
 

Kdo usiluje vážně o Pravdu a čistotu, tomu také nechybí láska. Bude veden od stupně k stupni duchovně vzhůru, byť i někdy za těžkých pochybností a bojů, a lhostejno ke kterému náboženství patří, setká se konečně již zde, nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho na konec povede dále až k Otci, čímž se i vyplní slovo: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne.“

Nedbejte na spory církví. Veliký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem.

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Ale není daleka hodina, kdy nadejde duchovní probuzení! Kdy se budou správně vykládati slova Spasitelova a správně chápati jeho veliké dílo Vykoupení. Neboť Kristus přinesl nám vykoupení z temnot, ukázav nám cestu k Pravdě, cestu k světlým výšinám!

Nové články

Datum 22/03/2017, 10:10 Pavel
krestanstvi-cirkev-islam  Křesťanství, církev, islám          autor článku: Pavel     Nejvyšší učení, které kdy bylo na zemi přineseno, spočívá v Kristově...
1410
Datum 14/03/2017, 09:42 Daniel Swarovski
odkia-pochadza-zivotZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Odkiaľ pochádza život?   Úvaha o vzniku a ďalšom vývoji života na zemi   Mnohí vedci...
2120
Datum 10/03/2017, 10:28 Daniel Swarovski
existuje-v-bec-bohZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existuje vôbec Boh?   Existuje Boh? Odpoveď na túto otázku môže nájsť každý človek sám,...
1500
Datum 06/03/2017, 10:15 Daniel Swarovski
h-adanie-bohaZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Hľadanie Boha   Následne chcem celkom vedome opísať svoje vlastné hľadanie Boha. Čitateľ...
1760
Datum 03/03/2017, 08:40 Daniel Swarovski
existuju-prirodne-bytostiZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existujú prírodné bytosti?      Existujú skutočne ? Prírodné bytosti ako škriatkovia,...
1700
Datum 01/03/2017, 00:33 Duch Pravdy
lenost-ducha Lenost ducha   POZEMSKY znatelně hřmí nyní vesmírem odbíjení dvanácté hodiny na světových hodinách! Stvoření úzkostlivě tají dech a...
1460
Datum 28/02/2017, 08:55 Daniel Swarovski
o-zvlastnej-chorobe-schizofreniiZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   O zvláštnej chorobe „schizofrénii“   Slovo schizofrénia bolo nájdené pred niekoľkými...
1970
Datum 25/02/2017, 09:40 Daniel Swarovski
o-vyzname-ozdobovania-saZa hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   O význame ozdobovania sa   Keď som mal asi 16 rokov, opýtal sa môj otec, čím by som raz...
1645

Fórum nové příspěvky

  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 70. LUNA Dosud se měsíc třpytí v jitřní mlze, jak jemný, průsvitný mráček na obloze, sleduje však neradostně, bez potěšení, pozemský ranní spěch a hemžení. – Dívá se dolů a...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 25. čen 2017 10:55
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 69. VÁLKA Až po zuby ozbrojeni, stojí mužů zástupy, nad nimi ztrnule trčí, ránou hrozí oštěpy! Vysoko se klenou štíty, ve slunci se lesknouce, mečů břitká ostří čnějí; divoce...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 18. čen 2017 16:47
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 68. VŠEOBECNOST Jakmile se tvá osobnost probudí, tu nebudeš již lidské společnosti vhod; ona tě vbrzku od sebe zapudí, jestliže neběžíš se všemi o závod! Mé dítě milené, když zle...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 15. čen 2017 15:14
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 67. PRAVDA A LEŽ Pohleď, pro Pravdu teď nikde volného místa není! Stále musí putovati, smutná, bez umdlení, nikdo vstříc jí nevychází v ústretu! Zato lež si pyšně chodí v...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 11. čen 2017 21:52
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 66. ZVYK Jak silou zvyku ode dne ke dni, zdá se nám život býti tak všední! Zázrak dechu, nádhera květů s každým jarem, i síly moc, jež je Světla darem – Jak máme spojit s naším...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 05. čen 2017 20:17
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 65. ROVNOST Jeden (svá) záda dobrovolně hrbí, jiný ohnut, pod jhem cizím trpí; avšak oba stejně přesto, jeví zevně totéž gesto: záda, která se sama kloní; druhá, jež teprve...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 02. čen 2017 22:55
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 64. ČISTOTA Do špíny se vším, co čisté je a lepé! Proč mělo by se čisté jevit velkolepé, když kolem všechno kalné jest a slepé! Vždyť jinak zavládlo by bludné domnění, že na...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 28. kvě 2017 23:02
  • Avatar uživatele P.S.
  • Básně - Hermann Wenng (70 Příspěvků)
  • 63. MYŠLENKOVÉ FORMY Vidíš-li formu slov, k nimž nenávist tě svádí nebo lží hrůzně znetvořenou podobu a zříš-li nízkých pomluv hnízdo hadí svinuté v klubko, jak jedem naplněnou...
  • v Kategorie / Volná diskuze
  • Napsal P.S.
  • 25. kvě 2017 20:50

 

Vítejte na webu, který chce vykládat bibli a život Ježíšův ve světle Pravdy, zbaveny dogmatické přítěže a prvků, které mu přibásnili lidé.

​Vzhůru tedy za cílem, který byl zaslíben ​ze Světla:
 
"Ale není daleka hodina, kdy nadejde duchovní probuzení! Kdy se budou správně vykládati slova Spasitelova a správně chápati jeho veliké dílo Vykoupení. Neboť Kristus přinesl nám vykoupení z temnot, ukázav nám cestu k Pravdě, cestu k světlým výšinám!"
 
Nyní máme zde na webu čtyři druhy překladu bible: ekumenicky, kralický, Bible 21 a nový Český studijní překlad. Také lze jednotlivé bible mezi sebou porovnávat
 
 
"Především se braňte vzniku onoho blaženého pocitu, který mnozí nazývají pokorou, ale který neznamená nic víc než uklidňující vědomí, že jste se svým jednáním zalíbili Bohu a nyní od něho můžete očekávat dík, odměnu. To je duchovní pýcha, jedno z nejhorších nebezpečí, jemuž podléhá většina všech věřících, aniž o tom ví, protože tuto pýchu skutečně považují za pokoru."      
 
 
 
 

Náhodné články

Dnešní čtení

Verš na den

Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Slovo Ducha Pravdy

Vybrané články Ducha Pravdy, které vyvracejí opovážlivé bludy o Ježíši, kterými církev svedla své ovečky na pohodlnou a širokou cestu do záhuby.

Top přispěvatelé Příspěvky
P.S. 213
Pavel 19
Vladislava 1
Václav 1

Náhodné články

IMAGE Apoštolové
neděle 29. leden 2017 10:23
Apoštolové   " Zpěv  a  zvonění   proudí  z  vesmíru . Vidoucí   béře   pozorně   pero a  v  dobré  vůli  podává , co  přijímá  jeho   duch  . . . . "      ... Read More...
IMAGE Kříž
sobota 4. únor 2017 10:15
KŘÍŽ   Hermann Wenng     Kříž! Starý symbol lidstva! Je nápadné, jakou úlohu hraje kříž v dějinách lidstva ve svých nejrůznějších tvarech a druzích kde všude vystupuje,... Read More...
IMAGE Náboženství a vlastenectví
pondělí 6. únor 2017 19:39
Náboženství a vlastenectví   od faráře Ferdinanda Valíka (1971)     Úvodní čtení: Nejprve z evangelia Janova, kap. 7, verše 14-16; ... vstoupil Ježíš do chrámu a učil. I divili se... Read More...
IMAGE Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?
středa 1. únor 2017 11:50
  Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?      autor článku: Pavel   V dnešní době je nesnadné poznat svůj hlas svědomí. Pokusím se na jednom příkladu uvést, jak dochází... Read More...
IMAGE Existuje ďalší život po smrti?
pondělí 13. únor 2017 12:53
Za hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Existuje ďalší život po smrti?   Pred mnohými rokmi som s jedným mojím blízkym človekom hovoril o onom svete. Zhodli sme sa v tom, že... Read More...
IMAGE Křest
pondělí 13. únor 2017 12:18
Křest     PROVÁDÍ-LI křest dítěte kněz, který tento úkon považuje jenom za úřední povinnost, je křest naprosto bezvýznamný. Nepřináší ani užitek ani škodu. Při křtu... Read More...
IMAGE 7. Nepokradeš!
sobota 18. únor 2017 9:21
Desatero Božích přikázání: Sedmé přikázání.   Nepokradeš!     Na zloděje se pohlíží jako na jednoho z nejopovrženíhodnějších tvorů. Zlodějem jest každý, kdo jinému bere... Read More...