Právě přítomno

Přihlášení

 
Křest je úkon, který nemůže účinně vykonat každý, koho k tomu ustanovilo vedení pozemské církve. Musí to být člověk, který je ve spojení se Světlem. Jen takový je schopen zprostředkovávat Světlo. Této schopnosti se však nedosáhne pozemským studiem, ani církevním posvěcením nebo dosazením do úřadu. Nesouvisí vůbec s pozemskými zvyklostmi, ale je pouze darem samotného Nejvyššího.
 
 

Kdo usiluje vážně o Pravdu a čistotu, tomu také nechybí láska. Bude veden od stupně k stupni duchovně vzhůru, byť i někdy za těžkých pochybností a bojů, a lhostejno ke kterému náboženství patří, setká se konečně již zde, nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho na konec povede dále až k Otci, čímž se i vyplní slovo: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne.“

Nedbejte na spory církví. Veliký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem.

Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Básně - Hermann Wenng

Básně - Hermann Wenng 31. led 2017 00:40 #37

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
1. PANE!

Stvoření Tvé – jakou nádherou plane!
Jakou krásu v něm všude oko vidí,
a není zastřeno zlobou tak, jako zrak lidí,
oko z její hloubky se dívá,
čistá láska a pevná víra!
Teď však nenávistí jen srší lidstva zření
a proto je mu navždy uzamčený i pohled do stvoření.
Do stvoření, které živou krásou plane, ó Pane!

Hermann Wenng
Poslední úprava: 31. led 2017 00:51 od P.S..
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 31. led 2017 00:50 #38

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
2. ZVĚSTOVATELI PRAVDY

Mistře, Ty jediný jsi pravdivý,
Slova Tvá – jako proud ohnivý!
Jedině Ty jsi život sám
a pouze Ty vystavíš chrám,
jehož kopule zlato ryzí
pne se do výšin – až v nekonečnu mizí!

Hermann Wenng
Poslední úprava: 31. led 2017 00:51 od P.S..
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 31. led 2017 22:11 #43

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
3. ŠTĚSTÍ

Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když mne Tvé svaté jméno rozechvívá,
když srdce moje lásku k Tobě cítí,
jež mnou a bytím celým, nitrem mým prochvívá.
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když na dne mojí duše, nejžhavěji
se Tvoje svaté jméno rozzáří, a svítí
jako drahokam vzácný, co nejjasněji!
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
Ty jediný jsi život, poklad, pravé jmění,
vždyť nic nemůže jásavěji obestřít mé žití,
než Tvoje svaté jméno, kol kolem ve stvoření!

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 01. úno 2017 15:46 #55

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
4. NEŠTĚSTÍ

Zakalen je Tvůj zrak a nevidí, že se Ti neštěstí blíží,
před nímž Tě dobrotivost doposud vždy ochránila –
protože však tím pro tebe se další dobro ztíží,
shlukne se nyní vše, co pro tebe doba dávna uskladnila!
Slunce zapadá, zvedá se temný stín –
očistná bouře šlehá černé země klín,
slabé se skloní, prohnilé klesne a se zničí,
jen silné povstane veliké a hrdě se do výše vztýčí!
Páska pak padá – rozptýleny jsou mlhy!
Pohled je upřen volně do dálav obzoru,
kde utkán je z Boží nádhery – barevné duhy
most, klenoucí se k věčnosti světlé, nahoru.


Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 02. úno 2017 17:23 #61

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
5. POZEMSKÝ OSUD

Vždy jen ráj ztracený
pozemským je osudem.
Když odcházíš, tu jeví se ti bez ceny
i nejvyššího štěstí slib a – pouhým přeludem.
Kdysi však spatřiti jsi směl,
co v zemi světlé jest skryto –
tam svěřeno, cos věrně střežit měl
a co navěky v tebe je vryto.

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 03. úno 2017 15:18 #64

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
6. (KARMA) OSUD

Vše, co v minulost se vnoří,
do vesmíru vepsáno jest přísně!
Nikdy se to již více nerozboří –
jsou-li to radosti písně
anebo snad nářky bolů –
lhostejno, zda vedou vzhůru nebo dolů,
dolů až k nejhlubší hlubině,
neb nahoru, k vrcholné výšine!
Všechno, všechno zpět k nám přijde
v koloběhu hvězdných cest –
marné jest, kdo proti tomu jest!
Vše, co z Tvojí vůle vyjde,
ať již nenávisti nebo lásky květ,
vždy se vrátí znovu k Tobě zpět –
i když krví nebo ohněm, dosud
domníváš se vyhladit svůj osud!

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.
Poděkovali: Prokop Z.

Básně - Hermann Wenng 04. úno 2017 16:12 #86

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
7. BOJOVNÍK

Sebeláska? Vlastní přání?
Zda tě nenutí k zoufání
malý pozemský osud svůj?
Chceš-li velikým se státi,
tedy pro sebe nebojuj –
jen vždy a jedině o velikost pečuj!
Ó člověče! Pouze o nejvyšší starej se –
a peruť nadšení tě převysoko povznese!
Necouvneš-li nikdy, před zlem, ve svém chtění,
potom ve věčném dopěješ k vykoupení!


Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 05. úno 2017 19:14 #89

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
8. POSLEDNÍ PUTOVÁNÍ

Naposled ještě před svým odchodem,
rád bych se pokochal pohledem
v nádheru věčné přírody! –
Kéž by přede mnou zaskvěla se
na horách, v údolí i v lese,
za jitřních červánků lesku
i hasnoucí září záblesku
večerní pohody!
Dny ostatní všechny, rozplynou se v nic!
Jen příroda velkolepá, jako maják praodvěký
osvětlí výhled můj do dálav bez hranic,
kde zanikne, co malicherné, provždy a na věky!

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 06. úno 2017 17:18 #106

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
9. MODLITBA

Pokoru nechť pouze v srdci nosím –
PANE, o to Tebe vroucně prosím –
abych nepropadl touze po vládě a moci,
proti ješitnosti, závisti a pýše přispěj ku pomoci!
Prosba moje upíná se k TOBĚ,
budiž TVOJE milost se mnou v každé době!

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.

Básně - Hermann Wenng 07. úno 2017 17:00 #119

 • P.S.
 • Avatar uživatele P.S.
 • Offline
 • Systémový profil
 • Příspěvky: 216
 • Obdržená poděkování 22
10. BDI

V jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, můžeš se zřítit v bezedných hlubinách;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, rozpoutají se tobě dřímající bouře;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, pozbudeš co celých tisíciletí plodem –
v takovém okamžiku
zaschne žen tisíce lánů, zkropených tvým potem;
v tomto okamžiku jediném.

Hermann Wenng
Téma bylo zamčeno.
Vygenerováno za 0.343 sekund

Dnešní čtení

Verš na den

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Slovo Ducha Pravdy

Vybrané články Ducha Pravdy, které vyvracejí opovážlivé bludy o Ježíši, kterými církev svedla své ovečky na pohodlnou a širokou cestu do záhuby.

Náhodné články

IMAGE Jan Křtitel
úterý 31. leden 2017 16:32
Jan Křtitel     Přijato lidmi, kteří Sloužíce Světlu byli k tomu omilostněni   Tíživé dusno parného letního odpoledne lehlo na pásmo hor, jehož hřebeny a strmé srázy se... Read More...
IMAGE Velké proroctví Sibyly královny ze Sáby
pátek 3. únor 2017 10:03
Velké proroctví Sibyly královny ze Sáby     Část: Přijde doba úpadku Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti... Read More...
IMAGE VI. O smyslu života
sobota 4. únor 2017 9:29
Osmero rozjímání faráře Ferdinanda Valíka (1962)    VI. O SMYSLU ŽIVOTA       Jan 20, 19-29 Když pak byl večer toho dne, kterýž jest první po sobotě, a dvéře byly zavříny, kdež... Read More...
IMAGE Rozdíl mezi Synem Božím a Synem Člověka
neděle 29. leden 2017 12:04
  Rozdíl mezi Synem Božím a Synem Člověka    tedy mezi Ježíšem a Imanuelem        autor článku: Pavel     Bude asi hodně lidi, kteří tyto pojmy už slyšeli, kteří ale vůbec... Read More...
IMAGE Je boj v prírode Bohom chcený?
pondělí 20. únor 2017 8:55
Za hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Je boj v prírode Bohom chcený?   Boj v prírode bude pred nami stáť v inom svetle, ak budeme vychádzať z toho, že pozemsky je vždy len... Read More...
IMAGE Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
pondělí 13. únor 2017 12:26
Neposkvrněné početí a narození Syna Božího     NEPOSKVRNĚNÉ početí není míněno jen v tělesném smyslu, ale jako mnohé v bibli především ve smyslu čistě duchovním. Jen ten, kdo... Read More...
IMAGE 5. Nezabiješ!
pátek 17. únor 2017 10:31
Desatero Božích přikázání: Páté přikázání.   Nezabiješ!     Udeř se v prsa, člověče a zvolej hlasitě, že nejsi vrahem! Neboť zabíjet znamená vraždit a podle tvého... Read More...