Právě přítomno

Přihlášení

 
Křest je úkon, který nemůže účinně vykonat každý, koho k tomu ustanovilo vedení pozemské církve. Musí to být člověk, který je ve spojení se Světlem. Jen takový je schopen zprostředkovávat Světlo. Této schopnosti se však nedosáhne pozemským studiem, ani církevním posvěcením nebo dosazením do úřadu. Nesouvisí vůbec s pozemskými zvyklostmi, ale je pouze darem samotného Nejvyššího.
 
 

Kdo usiluje vážně o Pravdu a čistotu, tomu také nechybí láska. Bude veden od stupně k stupni duchovně vzhůru, byť i někdy za těžkých pochybností a bojů, a lhostejno ke kterému náboženství patří, setká se konečně již zde, nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho na konec povede dále až k Otci, čímž se i vyplní slovo: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne.“

Nedbejte na spory církví. Veliký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem.

1. Mojžíšova kapitola 1

Verze Bible
Kniha
Kapitola
1
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3
I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4
Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5
Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
6
I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
7
Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
8
Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
9
I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
10
Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
11
Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
12
Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
13
Byl večer a bylo jitro, den třetí.
14
I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
15
Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
16
Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
17
Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
18
aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
19
Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
20
I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
21
I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
22
A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
23
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
24
I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
25
Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
26
I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
27
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
28
A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
29
Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
30
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
31
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Dnešní čtení

Verš na den

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Slovo Ducha Pravdy

Vybrané články Ducha Pravdy, které vyvracejí opovážlivé bludy o Ježíši, kterými církev svedla své ovečky na pohodlnou a širokou cestu do záhuby.

Náhodné články

IMAGE Neznáme ze života Syna Božího Ježíše
pondělí 30. leden 2017 11:12
  Neznáme ze života Syna Božího Ježíše      Poutník na Boží cestě   Krásný letní den chýlil se ku konci. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na lesknoucí se zrcadlo jezera a... Read More...
IMAGE Jedno kázání mému srdci milé
sobota 4. únor 2017 15:15
Jedno kázání mému srdci milé   napsala Anna Obrová   Chci se s Vámi podělit o jeden z textů kazatele Lva (působil v církvi husitské, a pak i v pravoslavné). Je to má vzpomínka na... Read More...
Čtení pro Nový rok
úterý 7. únor 2017 19:48
Čtení pro Nový rok NOVÝ ROK - BOŽÍ VOLÁNÍ od faráře Ferdinanda Valíka (1954)   Úvodem čtení z evangelia Matoušova, kap.11, verše 27-30. Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a... Read More...
IMAGE Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
pondělí 6. únor 2017 9:42
  Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?       autor článku: Pavel     Mnoho lidi po pozemské smrti až opustí hmotné tělo a přejdou na onen svět, tak mnoho... Read More...
IMAGE Takzvaný "dedičný hriech"
sobota 11. únor 2017 9:41
Takzvaný "dedičný hriech"   Daniel Swarovski   Otázku, čo je vlastne mienené pojmom dedičný hriech, si kladú mnohí ľudia, ktorým bolo v náboženskom vyučovaní predkladané, že Adam... Read More...
IMAGE Uvalte na něho všechnu vinu
neděle 12. únor 2017 21:07
Uvalte na něho všechnu vinu     TOTO často používané rčení je jedním z hlavních uklidňujících prostředků lidí, kteří se nazývají věřícími křesťany. Tento prostředek je... Read More...
IMAGE 7. Nepokradeš!
sobota 18. únor 2017 9:21
Desatero Božích přikázání: Sedmé přikázání.   Nepokradeš!     Na zloděje se pohlíží jako na jednoho z nejopovrženíhodnějších tvorů. Zlodějem jest každý, kdo jinému bere... Read More...